Bereikbaar via:

06 13756624

Ludema geluidstechniek

Dat klinkt als muziek in de oren!

WELKOM!

U bent organisator van een project?
U heeft een geluidsinstallatie nodig voor uw bezoekers?
Dan heeft u uw partner in de geluidstechniek gevonden!!
met ons creëert u een beleving voor anderen…

HL-Geluidstechniek is uw begeleider op het gebied van techniek.

Dit houdt in dat wij een totaaloplossing bieden voor o.a.
licht, beeld, geluid, video, stroom, podia en rigging.

U staat er dus niet alleen voor maar krijgt 100% ondersteuning op het gebied van techniek !

 

 

 

Recente

Projecten

    Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'hlgeluidl_db.portfolio.cropimg' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by