Bereikbaar via:

06 13756624

Verkoop

in en -verkoop apparatuur

U zoekt wat wij hebben?

Regelmatig kopen we hele geluidsinventarissen op uit failliete kroegen, bands die ophouden of andere voor de hand liggende opties.

Deze apparatuur wordt veelal weer verkocht via onze website en marktplaats.

 

Heeft u iets nodig? Dan zoeken we het graag voor u binnen ons klantenbestand,
of we kunnen het u scherp voor u inkopen.

 

Uiteraard leveren en installeren we ook nieuwe apparatuur bij u op locatie!

 

 

Verkoop

Recente

Projecten

    Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'hlgeluidl_db.portfolio.cropimg' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by