Bereikbaar via:

06 13756624

Verhuur - licht

licht

sfeer creert u met licht!

voor het uitlichten van uw concert, musical of optreden maken we gebruik van verschillende technieken.

wij ondersteunen u graag met het verzorgen van het licht.

 

ook tijdens beurzen, seminars, congressenn of dergelijke kunnen we  uw zaal ommtoveren en uitlichten in alle sferen naar uw wens 

 

Verhuur

Recente

Projecten

    Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'hlgeluidl_db.portfolio.cropimg' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by